Wednesday, 16 April 2014

Tian Chua Babi Komunis - Anonymous


Sedutan video seorang individu yang mengelarkan Tian Chua sebagai "Babi Komunis" kerana sikap Tian Chua sendiri yang sering mempelekehkan kedaulatan undang-undang dan institusi Polis di Malaysia.


للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.
Tian Chua Babi Komunis - Anonymous Daeng Selili Rating: 5 Wednesday, 16 April 2014
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...