Friday, 9 August 2013

Tinjauan Apa Itu Syiah Dalam Masyarakat Malaysia


Ini adalah tinjauan tentang kesedaran masyarakat di Kuala Lumpur dan Malaysia amnya. Video ini diharap dapat membawa kita tentang perlunya kerja-kerja untuk membimbing masyarakat tentang apa itu bahayanya syiah rafidhah.


Credit:
FACEBOOK : Gerakkan Anti-Syiah Malaysia

للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.
Tinjauan Apa Itu Syiah Dalam Masyarakat Malaysia Daeng Selili Rating: 5 Friday, 9 August 2013
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...