Sunday, 30 June 2013

Fakta Syiah Musuh Islam

FAKTA-FAKTA TENTANG PENYELEWANGAN FAHAMAN SYIAH

A. Penyelewengan Dari Sudut Akidah

-Imam adalah ma'sum.
-Kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan.
-Berpura-pura.
-Saidina Ali disamatarafkan dengan Allah SWT
-Menghalalkan nikah Mut'ah.
-Khalifah diwasiatkan secara Nas.
-Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia.
-Muhamad bin Hassan al-Askari ialah Imam Mahdi ali-Muntazar.
-Mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW
-Menambah kalimah syahadah.
-Menolak hadith yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah sekalipun hadith Mutawatir.


B. Penyelewengan dari Sudut Syariat

-Menolak Ijmak Ulama.
-Menolak Qias.
-Mengamalkan Nikah Mut'ah.
-Menolak 'aul dan mendahulukan Qurabah dari Asobah dalam -masalah Pusaka.
-Menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut adalah musuh Allah.
-Hanya Ali menghimpun al-Quran dengan sempurna.


C. Pelbagai Penyelewengan Umum

-Menziarahi kubur Saidina Hussain, ganjaran syurga.
-Menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram.
-Menghina Abu Bakar dan Umar serta dua orang isteri Nabi SAW iaitu Saidatina Aishah dan Hafsah.
-Mengharuskan jamak sembahyang dalam semua hal.
-Sembahyang Dhuha adalah haram.
-Menetapkan prinsip khumus sebagai kadar zakat.
-Imamah dan Khalifah daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas.
-Islam bukan syarat wajib haji.
-menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya.


TARIKH MUNCUL: 1979
TEMPAT BERKEMBANG: Selangor, Wilayah Persekutuan K.L., Kelantan, Johor, Perak dan Melaka.

Baca lagi : http://panduanpercuma.info/




للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.
Fakta Syiah Musuh Islam Daeng Selili Rating: 5 Sunday, 30 June 2013
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...