Saturday, 11 May 2013

Ulama Disamakan Keldai Dan Anjing?!

Nilai Ulasan Bekas Mufti Ini!

"Dan bacakanlah kepada mereka (Wahai Muhammad), khabar berita seorang yang Kami beri kepadanya (pengetahuan mengenai) ayat-ayat Kami. Kemudian dia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya, lalu dia diikuti oleh syaitan, maka dia dari kalangan yang sesat. Dan kalau Kami kehendaki nescaya Kami angkat kedudukannya dengan (berpegang) ayat-ayat itu, tetapi dia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya; maka bandingannya adalah seperti anjing, jika engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya, dan jika Engkau membiarkannya, ia juga menghulurkan lidahnya. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir (Surah al-'Araf: 175-176).


للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.
Ulama Disamakan Keldai Dan Anjing?! Daeng Selili Rating: 5 Saturday, 11 May 2013
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...